Farm the future.
Onward and Upward.

We strive to design a great workplace where people go to work
to make a life, not just a living.

Jobs @ Enlab

Content Specialist

Date published: Feb 14, 2023

Why you’ll love this position

 • Create creative and well-researched content that tells intuitive brand stories and smartly positions company services and products.
  Nghiên cứu và sáng tạo nội dung để truyền tải câu chuyện thương hiệu và định vị sản phẩm của công ty.
 • Produce, publish, optimize, and maintain high-quality content on websites, social media, blogs, marketing collaterals, webinars, and so on.
  Sáng tạo, xuất bản, tối ưu hóa và duy trì nội dung trên trang web, mạng xã hội, blogs, kênh tiếp thị, webinar,...
 • Collaborate with the development team to optimize UX writing on the product and create user guides in different formats: texts, videos, and images.
  Cộng tác với team phát triển sản phẩm để tối ưu hóa nội dung trải nghiệm người dùng, tạo ra các hướng dẫn sử dụng bằng nhiều định dạng: văn bản, video, hình ảnh.
 • Ensure content supports SEO goals, brand guidelines, and legal and compliance requirements.
  Đảm bảo nội dung hỗ trợ mục tiêu SEO, truyền tải đúng hình ảnh thương hiệu, và đúng với yêu cầu pháp lý.
 • Manage content on the content management system and take ownership of quality and accuracy.
  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung và đảm bảo chất lượng, cũng như độ chính xác.
 • Monitor content traffic, engagement, leads, and conversions after publishing.
  Giám sát lưu lượng nội dung, tương tác, cơ hội và chuyển đổi sau khi xuất bản nội dung.
 • Carry out competitor analysis, constantly learn about customers and products, and take the initiative to identify and propose new content.
  Nghiên cứu đối thủ, liên tục học về khách hàng, sản phẩm, và chủ động phân tích, đề xuất những ý tưởng mới về nội dung.

 

What do we expect

 • Specialized in Vietnamese content writing and has experience in content creation.
  Chuyên viết nội dung tiếng Việt và có kinh nghiệm sáng tạo nội dung.
 • Has knowledge of Business Management.
  Có kiến thức về Quản trị doanh nghiệp.
 • Has a huge enthusiasm for Digital Transformation products.
  Yêu thích sản phẩm chuyển đổi số.
 • Love to tell stories with words and visual approaches.
  Đam mê kể chuyện bằng từ ngữ và các phương tiện hình ảnh.
 • Proactive in researching and communicating to get more insights.
  Chủ động tìm hiểu và giao tiếp để tiếp nhận thêm nhiều thông tin.
 • Being familiar with CMS WordPress, social networks, and SEO is a plus.
  Quen thuộc với CMS WordPress, mạng xã hội và SEO là một điểm cộng.
 • Background in Business Management, Marketing, Journalism, or relevant fields.
  Có nền tảng về Quản trị doanh nghiệp, Marketing, Báo chí hoặc các mảng liên quan.

 

What do we offer

 • Attractive salary with 13th-month salary
  Mức lương thu hút với lương tháng 13
 • All allowances and benefits by Vietnam's Labor Law.
  Tất cả phụ cấp và phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
 • Flexible working time - in the end, only the result that matters.
  Chế độ làm việc linh động.
 • Annual Health Check-up, mindfulness area, and massage chair for your muscles - health is the greatest wealth.
  Kiểm tra sức khỏe hàng năm, khu vực thiền và ghế mát-xa,...
 • Annual company trip, internal events, weekly happy hour, and club funding for team activities - work hard? Let's play hard too.
  Du lịch hàng năm, hoạt động nội bộ, tiệc hàng tuần, và quỹ cho các hoạt động team building.
 • Cafeteria area with snacks and drinks available all the time for your happy belly.
  Khu vực thư giãn với cà phê, đồ ăn và nước uống.
 • Friendly, supportive and professional, yet hyper colleagues who are always there for you.
  Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp.
 • Exclusive technical, soft skills training and English course for personal development.
  Các khóa training kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tiếng Anh.
Apply this position

Attach your CV *

Roll to Top